Biedrība "Gaiķu varavīksne", piedaloties projektu konkursos, realizējusi vairākus projektus saistībā ar pagasta vēstures pētīšanu un informācijas izvietošanu.

Projekts, kuru finansiāli atbalstīja "Saldus novada pašvaldības projektu fonds"

06.06.-30.11.2022. projekta "Brālis -ozols, māsa -liepa" laikā Gaiķu pagastā apsekoja jau esošos dižkokus un meklēja jaunus. Kopumā tika uzskaitīti 54 dižkoki (ozoli, apse, bērzi, liepas, sudrabvītoli, dižskābarži, osis, priedes) un uzskaitē iekļāva vēl 16 potenciālos dižkokus. Ir izveidota pagasta karte ar atzīmētām vietām, kur šie koki aug, ir izveidotas tabulas ar koku nosaukumiem un koordinātām.

Informācija nosūtīta Dabas aizsardzības pārvaldei.


Dižkoki - ozoli.xlsx

Kartes un tabulas

Projekti, kurus finansiāli atbalstīja

"Brocēnu novada pašvaldības līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkurss"

01.10.2020.-31.07.2021. projekta "Iepazīsti Gaiķus!" laikā fotografēja Gaiķu pagastu no putna skatījuma

un izveidoja ceļojuma maršruts, ar to var iepazīties sadaļā "Tas ir tikai pie mums", meklējot "Ceļojuma karte".

Noskaties video ar dabas skatiem no mūsu pagasta.

13.06.2020.-31.05.2021. projekta "Ceļojums pagātnē" laikā bija ceļojums pa pagastu, lai vāktu vietvārdus, fotografētu mājas un pierakstītu atmiņu stāstus.

Mūsu pagastā notika trešā Latvijas pagastu Vietvārdu diena ( 20. oktobrī 2020. gadā). Pasākums notika sadarbojoties ar Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūtu, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūru un Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāti.

Noslēgumā ir tapusi izstāde "Ceļojošā vēsture", kurā var apskatīt visas pagasta mājas uz šo brīdi un arī par tām dažām mājām,kuras vairs nav, bet ir redzamas senākās fotogrāfijās.

Apkopotie Gaiķu pagasta vietvārdi atrodami arī šeit:

01.11.2018.-31.05.2019. projekta "Mana māja, mana dzimta" realizēšanas laikā tika noorganizēta otrā Muzeja nakts. Pasākuma noslēgumā bija pastaiga pa Imulas senleju.

10.10.2017.-03.06.2018. projekts "Apgūsti jaunas zināšanas", kura laikā interesenti apguva fotografēšanas pamatus un pēc tam piedāvāja savas fotogrāfijas izstādei "Gaiķu pagasts Latvijas simtgadē". Fotogrāfijās bija redzami Gaiķu pagasta skati. Izstādē izvietoja 35 fotogrāfijas, kuras šobrīd apskatāmas novadpētniecības krātuvē.

Šeit var iepazīties ar gandrīz pirms simts gadiem Gaiķu skolas skolēnu vāktajiem folkloras materiāliem:

CEMEX IESPĒJU FONDS atbalstīja projektu "Ceļā uz svētkiem"

Projekts realizēts laikā no 04.12.2017. līdz 31.05.2018.

Apmeklējot novadpētniecības krātuvi, ikvienam ir iespējas izspēlēt galda spēles, kuras veidojuši 1.-9. klašu skolēni. Spēles ir par Gaiķu pagastu, vēsturi, vietām.

18. maijā, kad notika pirmā Muzeja nakts, pasākuma apmeklētāji varēja izmēģināt veiksmi gan Gaiķu riču-račā, domino, apceļot pagastu neklātienē. Divas no galda spēlēm vēlāk tika nogādātas Latvijas simtgades birojā, krātuvē šobrīd glabājas to kopijas.